Gönüllü Kayıt Formu

Aile Evi Destek Gönüllüsü
Aile Destek Gönüllüsü
Çocuk Etkinlik Gönüllüsü
Hastane Destek Gönüllüsü
Kan Gönüllüsü
İletişim Gönüllüsü
Kaynak Geliştime Gönüllüsü
Spor Gönüllüsü
Merkez Ofis Gönüllüsü

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime tanıtım, etkinlik vb. elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği’nin gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını, Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 4. Maddesinde belirtilen mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum*.